Jaarvergadering

Geplaatst op : 2012-05-01 19:00:58

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Schutterij Eendracht Maakt Macht vrijdag 11 mei 20.00 uur Café “Marktzicht”.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen en goedkeuring Agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen ALV zaterdag 21 mei 2011
 5. Jaarverslag 2011.
 6. Financieel verslag 2011 en begroting 2012.
 7. Verslag Kascommissie.
 8. Pauze.
 9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: R. Veerink
 10. Programma 2012.
 11. Reglementenwijziging
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor

Van Aken Verbouw
Hengelo Gld

EMM
Lunapark  Feest  Optocht  Tuinfeest  Zomermarkt  Bronckhorst  Marketentster  Vendelen  Hengelo  Keizerspaar