kermismarkt gaat door

Geplaatst op : 2013-02-27 13:29:56

Naar aanleiding van de vergadering van de EMM, ondernemersvereniging HOV en dHr. Ten Barge van de Horeca Hengelo kwam de conclusie dat dat de organisatie niet meer bij de oude organisator ligt. Deze heeft, vrij laat, te kennen gegeven dit niet meer te willen doen. Er werden leuke alternatieven aangedragen, echter deze zijn op dit moment niet meer te realiseren. Daar ook de HOV het stokje niet wilde overnemen van de marktvereniging staat de EMM hier nu alleen voor. Deze heeft zolang de kermismarkt bestaat nog nooit de organisatie gehad. In allerijl werd een commissie gevormd die vorm moet gaan geven aan een alternatief. Mede door de contracten die zijn afgesloten met de kermisexploitanten moest de kermismarkt of opdoeken of nieuw leven ingepompt worden. Het laatste is uit de bus gekomen met als resultaat het ondervermelde.

Kermismarkt gaat door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Door het bestuur van EMM is in overleg met het organisatiebureau http://www.qeventsnederland.nl/ besloten om de kermismarkt op dezelfde dag en plaats te gaan houden. Door de commissie kermismarkt bestaande uit Richard Veerink, Toon Stortelder en Jan Roelofsen zal actief worden gezocht naar kraamhouders. Voor alle verenigingen in de gemeente kan een plek worden gereserveerd om hun doelen aan te geven. Goede doelen kunnen rekenen op een gratis plek. Tevens wordt de plek van de paarden die niet meer komen ingenomen door een kofferbakmarkt.
Alleen de aanvangstijden zijn niet meer zo vroeg, de markten en het lunapark rondom de kerk beginnen om tien uur. De markt rondom de Welkoop is tot drie uur i.v.m. het motorspektakel die 's avonds plaatsvindt. Opgeven voor beide onderdelen kan vanaf nu al geschieden via deze website via de link hieronder. http://www.emmhengelo.nl/index.php?pgType=contact

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Eendracht Maakt Macht  Koning  Keizer  Paardenmarkt  Neunkirchen  Kofferbakmarkt  Koningspaar  Keizerspaar  Kermiswagen  Marketentster