Ledenvergadering vr. 17 me

Geplaatst op : 2013-05-07 16:47:51

Agenda ALV Schutterij EMM op vrijdag 17 mei 2013 om 20.00 uur bij Café “Marktzicht” Bleekstraat 3 Hengelo Gld.

1. Opening voorzitter

2.  Vaststellen en goedkeuring Agenda.

3.  Ingekomen stukken.

4.  Notulen Algemene Ledenvergadering  11 mei 2012.

5.  Jaarverslag 2012.

6.  Financieel verslag 2012 en begroting 2013.

7.  Verslag kascommissie.

Pauze.

8.  Bestuursverkiezing: Aftredend/herkiesbaar C. van Staalduinen

9.  Programma 2013.

10.  Rondvraag.

11.  Sluiting.

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Keizer  Drumband  Feest  Hengelo  Neunkirchen  Vendelen  Vogelschieten  Eendracht Maakt Macht  Optocht  Lunapark