Persbericht december 2013

Geplaatst op : 2013-12-27 09:14:39

EMM gaat ook het jaar 2014  in

De kermis duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang en de stichting evenementen EMM die dit organiseert heeft er alle vertrouwen in dat dit traditionele feest weer volop in de belangstelling zal staan. Zo wordt in een bijeenkomst volgende maand door de exploitanten van het Lunapark en het bestuur onder ander de indeling bekeken rondom de kerk en de driejarige contracten getekend. De toiletvoorziening die ook dit jaar weer in de handen van de horeca rondom het kermisterrein is zal worden besproken. In principe zullen ongeveer dezelfde exploitanten van het afgelopen jaar weer aanwezig zijn. Voor meer informatie zullen t.z.t. meer perspublicaties worden uitgegeven.
Daar er in dit jaar geen Zwarte Cross is tijdens de kermisdagen verwacht de schutterij veel deelname aan de onderdelen die zij organiseert. Zo zal de woensdag groter van opzet zijn mede door de inbreng van Marktvision uit Groenlo die ’s morgens de kermismarkt organiseert.

Een oproep gaat uit naar alle Hengelose bedrijven, verenigingen, goede doelen en andere instellingen die zich zelf kunnen profileren op de markt. Tegen een gereduceerd tarief is het mogelijk voor Hengelose organisaties een plek op deze markt te verkrijgen. Goede doelen zullen gratis hier acte de préséance mogen geven. Zoals het er nu naar uitziet zullen enkele standwerkers aanwezig zijn die op ludieke wijze hun waren aanprijzen. Ook een rommelmarkt/kofferbakmarkt zal aanwezig zijn. Dat promotie via de kermismarkt veel respons heeft blijkt uit het feit dat op de afgelopen kermismarkt van 2013 de vrienden van  zwembad het Elderink maar liefst meer dan 400 donateurs wist te vergaren.

De motoren zullen op woensdag volop aanwezig zijn daar de vakanties dan nog niet zijn begonnen en rijders ook geen verplichtingen hebben t.a.v. de Zwarte Cross. Dat de vakanties dan nog niet zijn begonnen. Dit zal ook zijn positieve weerslag hebben op de kinderspelen en op zondag tijdens de optocht. De scholen zullen vroegtijdig worden benaderd voor de kinderspelen.

De EMM doet alvast een oproep aan buurtschappen, sportteams, vriendengroepen, etc. om alvast te denken aan deelname aan de grote optocht op zondag. Voor adressen voor opgave, informatie of suggesties kun je contact opnemen met het bestuur of de commissie via de website www.emmhengelo.nl

De website geeft veel informatie en als je het hier iets niet kunt vinden kan er contact worden gezocht via de site. Links naar Facebook en Twitter staan ook vermeld op de site.

Vanaf deze plek wil het bestuur van de EMM een ieder prettige feestdagen wensen een voorspoedig 2014

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Commandant  Kermismarkt  Drumband  Kermisoptocht  E.M.M.  Keizer  Kermiswagen  Hengelo Gld  Kermis  Jeugdkoning