Jaarverslag 2013

Geplaatst op : 2014-05-11 09:28:43

JAARVERSLAG SCHUTTERIJ EMM 2013

 1. Het seizoen voor de actieve leden van de Schutterij EMM ging dit jaar van start met onze

deelname op Koninginnedag / Koningsdag aan de gebruikelijke optocht i.c.m. Koninklijke Harmonie Concordia. Het was een bijzondere dag daar het de laatste van Beatrix en de eerste van Willem Alexanderaan was.

 1. In 2012 werd er tijdens diverse bijeenkomsten met bestuur, leden en commissies  besloten om in 2013 de focus te richten op het organiseren van de kermis te Hengelo, en deelname aan Kring- en Federatieve evenementen alsmede optochten in de regio tot een absoluut minimum te beperken. Bestaande afspraken zijn uiteraard wel nagekomen!
 1. Van 9 juli t/m 14 juli was het weer tijd voor onze eigen kermis in Hengelo. Op dinsdag 9 juli

was het bij Wolbrink weer gezellig druk met loten voor de volgorde van het Vogelschieten voor Jeugd en Seniore.

 1. Woensdag is traditioneel de dag van de kermismarkt, met aansluitend in de avonduren de

demonstraties met diverse soorten motoren, quads, brommers en zijspannen. Deze dag is vooral een dag dat oude bekenden elkaar weer treffen en kenmerkt zich door gemoedelijkheid en gezelligheid.  De kermismarkt ging van start met een kofferbakmarkt vanaf de Aldi t/m de Egelantier, er was geen grootse deelname, maar de deelnemers waren tevreden. Voor herhaling vatbaar en evt. uitbreiding met wat antiek etc.........

 1. De demonstratiewedstrijden, die de Schutterij i.s.m. HAMOVE en EHBO, organiseerde  zijn deze avond naar tevredenheid verlopen.
 1. Vrijdag en Zaterdag speelt het grootste gedeelte van het programma zich af op het terrein van de IJsvereniging “Steintjesweide”. De commissie Kinderspelen had alles deze vrijdag weer goed in de hand, en de middag verliep dan ook vrijwel vlekkeloos.
 1. Vrijdagmiddag is de zaal van Wolbrink het domein van de “oudere” jeugd in Hengelo tijdens het ouderwetse dubbeltjesdansen. Veel bewoners van “de Bleijke”  zijn dan met begeleiding aanwezig en onze Marketentsters verzorgen deze middag tot in de puntjes! Theo Jaaltink geheel gehuld in een wit kostuum had de leiding van de overleden Bertus Bolknak overgenomen en liet de schaal voor de Bleijke vullen.
 1. Op de vrijdagavond hebben de Vendeliers samen met de Koninklijke Harmonie Concordia bij een aangename temperatuur buiten een Vendelhulde aan de bewoners van “de Bleijke” verzorgd.
 1. Het Ringrijden op vrijdagavond is voor de vaste groep deelnemers bij zowel de dames als de heren altijd weer een prettige, maar zeker ook pittige en fanatieke competitie. De avond verliep weer vrij vlotjes en soepel, en iedereen had zich weer prima vermaakt, en zocht daarna de gezelligheid van de kroegen en de kermis weer op.
 1. Zaterdag staat volledig in het teken van het Vogelschieten bij IJsvereniging “Steintjesweide”.

Ook dit jaar werden alle plichtplegingen voor de oudkoning, jeugdkoning en Vogelknuppelkoningin voorafgaand aan het Vogelschieten op het terrein zelf gehouden.

Na alle plichtplegingen gingen we van start met het Vogelschieten voor jeugd en senioren en het Vogelknuppelen voor de dames.

Bij de jeugd was het Naomi Beek die zich jeugdkoning mocht noemen.

Bij de senioren was het Willie Wiegerinck die Koning werd.

Bij het Vogelknuppelen werd Marja Nijenhuis de nieuwe Vogelknuppelkoningin.

 1. En zo is het alweer zondag, de laatste dag van de kermis, met om 11.00 uur de gebruikelijke receptie bij de “Egelantier” voor het nieuwe Koninspaar, Jeugdkoning en Vogelknuppelkoningin. Familie, vrienden en genodigden maken van de gelegenheid gebruik om allen te feliciteren. Voorafgaand aan de optocht krijgen alle Koningsparen en genodigden een Vendelhulde aangeboden onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Concordia.

De optocht is weer het sluitstuk van het kermisprogramma 2013 waarbij dit tevens het  laatste optreden van onze eigen Drumband is.

 1. De zaterdag na afloop van de kermis in Hengelo is er het gebruikelijke Vogelschieten voor Toeristen op camping Kom-Es-An. Deze middag werden we weer muzikaal ondersteund door onze collegamuziekvereniging Crescendo.
 1. De vakantieperiode is nu echt aangebroken, en de meeste leden zien elkaar dit jaar pas terug tijdens ons jaarlijkse uitstapje naar onze Schuttersvrienden in Neuenkirchen. Onverwacht kwam het niet, maar toch kregen we nog een schok te verwerken door het overlijden van ons zeer gewaardeerde Ere-lid Jan Wolbrink, de man van Lenie die ons, de vereniging EMM, altijd trouw ondersteunen en altijd voor ons klaar staan. Na een lange periode van afnemende gezondheid is Jan ons ontvallen, het bestuur en vele leden hebben op een waardige en passende wijze afscheid van hem genomen tijdens de afscheidsavond en de daaropvolgende crematie.
 1. Op 5 september vertrekken wij met een groot gezelschap in een volle bus samen met de Koninklijk Harmonie Concordia (op speciaal verzoek van Burgemeester Möllering) naar Neuenkirchen, zowel onze Duitse schutters vrienden als de leden van Concordia beleven heel veel plezier aan deze dag. Tijdens de noodzakelijke toespraken is er nog een groepje mensen die een Abraham bij de voorzitter van de VSG zetten want hij wordt de volgende dag 50 en dat laten wij niet onopgemerkt.
 1. Het bestuur heeft 6 x een Bestuursvergadering gehouden en diverse bijeenkomsten met o.a. gemeente, commissies, belangengroepen etc. bijgewoond. Ook heeft het bestuur afscheid genomen van de  instructeur Drumband en verenigingslid Kristiaan, welke als dank voor zijn inzet een herinneringsbord en een waardebon voor een etentje voor 2 personen aangeboden kreeg.Verenigings samenstelling per 31-12-2013.

Voorzitter                          :              Cees van Staalduinen.

Penningmeester             :              Toon Stortelder.

Secretaris                           :              Richard Veerink.

2e Secretaris                      :              Eef Beek.

Bestuurslid muziek         :              Jan Nijenhuis.

P.R / Webmaster            :              Jan Roelofsen & Rick Roelofsen.

Ereleden                             :              Betsy Maalderink-Engbers, Johan Winkelman, Reinier Hilderink,

Henk Oldenhave, Leny Wolbrink.

Leden van Verdienste  :              Heintje Schel, Jan Nijenhuis, Dinie Jansen en Jan v/d Lende.

Commandant                   :              Jan v/d Lende.

Adjudant                            :              Theo Jaaltink.

Kapitein                              :              Eef Beek.

Vaandeldrager                 :              Jan Nijenhuis.

Aantal leden                     :              Geüniformeerd 15 leden en overig 250 leden.

Keizerspaar                       :              Gerrit v/d Lende & Gerrie Claver-Bosman.

Koningspaar                      :              Willie & Mimie Wiegerinck.

Jeugdkoning                     :              Naomi Beek.

Vogelknuppelkoningin :              Marja Nijenhuis.

Optochtcommissie         :              Peter & Monique Nijenhuis, Reint Buunk en Andre Oldenhave.

Kinderspelencom.          :              Jaike Bosman & Kai Lassche.

Schietcommissie             :             vacatures tot dan het bestuur EMM

Ringrijdencommissie     :             Jan Nijenhuis.

Financiële commissie    :              Jaap v. Mourik en  Freddie Hofman.

Grimeuses                         :              Karin Teunissen en Hanneke Kok.

Dit was het jaarverslag van 2013.

Mocht ik desondanks iets vergeten of onvolledig zijn geweest, laat het mij dan weten dan pas ik het verslag voor publicatie op de website nog aan.

Tot slot wil ik mede namens mijn medebestuursleden een ieder bedanken voor zijn/haar inzet en

inbreng in het afgelopen jaar binnen de EMM.

Richard Veerink

Secretaris

Terug
Agenda

Nieuws
EMM
Zomermarkt  E.M.M.  Jeugdkoning  Drumband  Hengelo Gld  Kermismarkt  Hengelo  Lunapark  Neunkirchen  Tuinfeest