2005 in memoriam

Geplaatst op : 2010-12-30 13:07:13

In dit jaar zijn ons enkele leden ontvallen in de vereniging waarvan wij via deze pagina toch melding willen maken

Op 55 jarige leeftijd is overleden

THEO BEENING

Theo was zeer actief binnen onze schutterij en deed al wat mogelijk was om zich dienbaar te stellen voor de schutterij.

Zo was hij lid van de optochtcommissie en bij het ringsteken was hij altijd prominent aanwezig.

Helaas kon hij zijn ziekte niet overwinnen en was het afscheid onvermijdelijk.

Opnieuw moesten wij afscheid nemen van een trouw en sympathiek lid van onze schutterij.

Tot grote droefenis is van ons heengegaan onze Keizerin

ANNIE JAALTINK

Theo en Annie werden op 13 juli 1991 Koningspaar en op 14 oktober 2001 Keizerspaar der Schutterij EMM.

We hebben Annie kennen geleerd als opgewekt, humorvol en ook een sterke verbondenheid met de Schutterij.

Overleden:

We ontvingen het droeve bericht dat overleden is onze oud koning

JAN ONSTENK

Hij was koning in 1968

Op de foto ziet u Jan samen met zijn vrouw Hentje tijdens de huldiging van haar zoon Gerrit

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Kofferbakmarkt  Keizer  EMM  Optocht  Vendelen  Drumband  Koningspaar  Neunkirchen  Keizerspaar  Lunapark