2007 vergadering verslag

Geplaatst op : 2010-12-31 10:46:51

Jaarvergadering 9 mei 2007


Op deze jaarvergadering werden André, zijn moeder Ineke

en Jeffrey Schoenaker gehuldigd

Jaarverslag EMM 2006 opgesteld door Richard Veerink en goedgekeurd

Het jaar 2006 voor de Schutterij EMM was in alle opzichten weer een geslaagd jaar

met tal van activiteiten, waarvan ik U hieronder een beknopt overzicht zal weergeven.

Het jaar begon met een nieuwjaarsreceptie op 17 januari in ons clublokaal Café

Marktzicht. De receptie werd goed bezocht door leden, sponsoren, vrijwilligers etc.

en was een leuk begin van het nieuwe jaar welke dan ook volgend jaar een vervolg

zal krijgen.

Het voorjaar werd benut door alle actieve geledingen binnen de Schutterij om intensief

te oefenen voor de Kringdag te Delden, waar we sinds jaren weer eens een keer aan

deelnamen. De Kringdag verliep voor Schutterij EMM zeer succesvol met als oogst 3

prijzen behaald door de Drumband, de Vendeliers, en als gehele Schutterij. Iedereen

“stapte” dan ook aan het eind van de middag zeer voldaan in de bus, voor de terugreis

naar Hengelo.

Op de Ledenvergadering, gehouden op 16 mei, namen we afscheid van ons bestuurslid

Marion Bijenhof, en werd Richard Veerink in haar plaats benoemd. Marion werd door

Vz. Cees v. Staalduinen bedankt voor haar bestuurlijke inzet, en waardeerde het zeer

dat ze wel actief blijft voor de Commissie Kinderspelen tijdens de Kermis. Op deze

avond werd tevens afscheid genomen van onze Koning Gert v/d Lende en Jeugdkoning

Koen Menting d.m.v. een herinnering. Beide Koningen werden door Vz. Cees v. Staal-

duinen bedankt voor hun inzet tijdens hun regeerperiode het afgelopen Schuttersjaar.

25 mei 2006 stond het Keizerschieten op het programma voor alle voormalige Koningen

en Koninginnen van Schutterij EMM. De dag werd begonnen met een gezamenlijk

ontbijt, welke zeer op prijs werd gesteld. Na het ontbijt begon het officiële gedeelte met

de inhuldiging van onze Beschermheer Dhr. H. Aalderink, Burgemeester van de gemeente

Bronckhorst, d.m.v. het omhangen van een keten en het aanbieden van de nieuwe vlag

van de gemeente Bronckhorst aan het bestuur van Schutterij EMM. Onze beschermheer

verrichtte hierna de loting voor de volgorde van het Keizerschieten. Daarna ging het in

optocht met Koets richting het huis van onze huidige Keizer Theo Jaaltink voor het afhalen

en het brengen van een vaandelhulde. De Hengelose filmproducer Rudy Kreunen, die

filmopnamen maakte voor een promotiefilm van de gemeente Bronckhorst, legde deze

hulde vast en moest dit bijna bekopen met een slag van een vaandel, maar dook gelukkig

op tijd weg, anders had hij waarschijnlijk nu nog vlak gelegen na deze bijna-aanslag van onze

nieuwe vendelier Andre Gieling.

Na deze amusante onderbreking ging het in optocht weer terug richting Café Marktzicht

waar ondertussen ook een afvaardiging arriveerde van onze Schuttersvrienden uit Neuen-

kirchen. Nadat de Ereschoten waren gelost werd Theo Jaaltink “verlost” van zijn keten en

ontbrandde er in een regenachtig decor een onwaarschijnlijke strijd, waarbij soms letterlijk

de kogels je om de oren vlogen. Na een lange strijd was het uiteindelijk Michel Besselink

die gekroond kon worden tot nieuwe Keizer van de Schutterij EMM. Michel en zijn vrouw

Evelien werden door Langeler Mode na enig passen en meten compleet in het nieuw gestoken waarvoor onze dank. Als toetje werd er door Schutterij EMM deze middag weer

een officier geïnstalleerd in de persoon van Theo Jaaltink, die de functie van adjudant op

zich neemt, die als taak heeft het begeleiden van het Koningspaar- Keizerspaar en Jeugd-

koning tijdens officiële plichtplegingen. Tevens beheert Theo al het zilverwerk cq. sjerpen

van de Schutterij EMM.

Dinsdag 11 juli was traditiegetrouw ’s-Avonds weer de opening van het Kermisprogramma 2006. Op deze avond werd de trekking verricht van de Verloting t.b.v. het kledingfonds van

de Schutterij en werden d.m.v. lootjes trekken de schietposities bepaald voor het Vogel-

schieten op Zaterdag.

Woensdag 12 juli is er traditiegetrouw weer de overbekende paarden- en warenmarkt in de

Spalstraat en ’s-Avonds de regelmatigheidsrace voor oude motoren. De markt was als

vanouds weer een succes en ook de races verliepen, mede dankzij de bereidwillige medewer-

king van de HAMOVE,en de plaatselijke EHBO, succesvol en zonder noemenswaardige ongelukken.

Donderdag 13 juli is het Lunapark gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er die dag geen

activiteiten op het programma staan, integendeel zelfs, want die dag komen de echte “kearls”

vroeg uit bed voor de welbekende viswedstrijden van de HHV. Deze keer werd er door de

55+ ers gevist in de v. Heeckerenbeek op ’t Sikkelder te Ruurlo. Uitslag: 1. Teun Hofman

2. Han Lebbink 3. Johan Hulshof.

Donderdagavond vanaf 18.00 uur is “De Bleijke” het wedstrijdtoneel van de viswedstrijden

voor de jeugd van de HVV. Er werd , onder begeleiding van ervaren vissers, door de jeugd

fanatiek gehengeld naar vis met het volgende eindresultaat. 1. Dyllan Norde 2. Nick Jansen

3. Frank Hulstijn.

Een afvaardiging van het bestuur ging op deze vrije avond op bezoek bij onze kermisexploi-

tant Frans de Voer en zijn vrouw Beppie, om hun kersverse dochter Angelina op geheel

traditionele Achterhoekse wijze te voorzien van een ouderwetse Krentewegge. Dit werd door

de Fam. de Voer zeer gewaardeerd, en we werden dan ook in hun ‘rijdende”woning uit-

genodigd om de kleine zogezegd “ff te loaten pissen”. Dit lukte wonderwel!!!!!

Vrijdag 14 juli waren de Kinderspelen op het terrein van de IJsvereniging Steintjesweide mede door het uitstekende weer een groot succes. De Kinderspelencommissie had er weer

veel werk van gemaakt, en dat wordt door ons dan ook zeer gewaardeerd. Na de middag

was het de beurt aan de oudere jongeren van Hengelo met het inmiddels welbekende

dubbeltjesdansen bij Wolbrink. Onze Marketentsters verzorgen deze middag, en het moet

gezegd, tot ieders volle tevredenheid. Ook deze middag was alles weer tot in de puntjes

geregeld.

Vrijdagavond brachten de vendeliers i.s.m. Concordia nog een vaandelhulde bij verzorgings-

huis “De Bleijke” . Dit is inmiddels ook weer een traditie geworden.

Tevens word er deze avond voor Cafe Marktzicht weer het traditionele ringsteken op de fiets

gehouden. De organisatie is in handen van Jan Nijenhuis en enkele medewerkers, die er toch

maar weer voor zorgen dat na afloop iedereen gezond huiswaarts keert, gezien de capriolen

die sommige weggebruikers menen te moeten uithalen om maar in de krant te komen!!!!

Uitslag dames: 1. Karen Notten 2. Gerdien Mullink. 3. Marja Nijenhuis.

Uitslag heren : 1. Niek Huitink. 2. Bennie Thuss. 3. Bart Thuss.

Zaterdag 15 juli staat in het teken van het traditionele Vogelschieten op het terrein “Steintjes-

weide” van de IJsvereniging. Deze vereniging zorgt tevens voor de inwendige mens, en

gezien de reacties van deelnemers en toeschouwers naar volle tevredenheid, waarvoor onze

dank. in de morgen verzamelt de gehele Schutterij zich bij Café Marktzicht om daarna

in optocht, met koets, als eerste richting De Heurne te vertrekken om daar onze Jeugdkoning

Koen Menting op te halen. Koen was zichtbaar verrast toen hij ons zag aankomen! Onze

Jeugdvendeliers verrasten hem met een vaandelhulde, en deden dit zeer bekwaam en kregen

na afloop dan ook een welverdiend applaus van de aanwezigen. Hierna vertrokken we richting Leliestraat om Koning Gert v/d Lende en zijn Koningin Hennie de Boer daar af

te halen. Ook hen werd een vaandelhulde gebracht, waarna de laatste meters werden af-

gelegd naar het Schietterrein. Daar aangekomen werd er door de Bielemannen nog wat

aan de groenvoorziening geschaafd, waarna het gehele gezelschap afmarcheerde naar het

Schietterrein. Daar aangekomen bleek het college van B&W op de fiets al te zijn gearriveerd.

Het college was op de fiets de gemeente Bronckhorst aan het verkennen en deze morgen

waren zij bij ons te gast voor het lossen van de Ereschoten. Nadat de Koninklijke Harmonie

Concordia het Wilhelmus had laten klinken, en de vogel in positie was gemanoeuvreerd door

de Bielemannnen, kon het schieten een aanvang nemen onder leiding van Fred Bijenhof.

Nadat de Ereschoten waren gelost, werden koning Gert v/d Lende en Jeugdkoning Koen

Menting de versierselen ontnomen en kon de strijd om de beide titels weer een aanvang nemen. Na 436 schoten was het Andre Gieling die de koningstitel voor zich opeiste en zijn

moeder Ineke tot koningin verkoos. Bij de jeugd was het Jeffrey Schoenaker die de titel

wegkaapte en zo Koen Menting afloste als Jeugdkoning 2006.

Uitslag vogelschieten : Lvl. Jeroen Hoebink. Rvl. Tony Kroesen. Kop Jose Enzerink

Staart Chris te Stroet. Romp Andre Gieling.

Uitslag jeugd : Lvl. Charlotte Burghout Rvl. Patrick Woerts. Kop Koen Menting

Staart Rilana Beek. Romp Jeffrey Schoenaker.

Tijdens de schietwedstrijden word er voor de dames ook nog het zgn. Vogelknuppelen ge-

organiseerd. Dit gaat er fanatiek aan toe gezien het feit dat menig knuppel van verre moest

worden teruggehaald, en dat viel soms niet mee door de hitte!! Martha Arnold wist toch kalm

en rustig te blijven en werd winnares van deze competitie.

Uitslag : Lvl. Charlotte Burghout. Rvl. Marja Nijenhuis. Kop Mickey Driessen

Staart Riekie Pelskamp Romp Martha Arnold.

Nadat Koning en Jeugdkoning van de schrik bekomen waren en even een consumptie hadden

genuttigd, of meerdere dat weet ik niet, werd door Vz. Cees v. Staalduinen overgegaan tot

de prijsuitreiking. Met ceremonieel vertoon werden Andre en Jeffrey voor 1 jaar geïnstalleerd

als resp. Koning en Jeugdkoning.

Hierna werden ook de overige prijzen uitgedeeld en bleef het nog een tijdje onrustig, maar wel heel gezellig, op het terrein.

Op deze zaterdag kwamen ook de Senioren van de HHV in actie om uit te maken wie zich

Kermiskampioen mocht noemen. Waar ze de strijd met de vis hebben aangebonden weet

ik helaas niet, maar wel dat ze niet achter het net visten gezien de lengtes en kilos die ze uit

het water visten. Na een ongetwijfeld spannende strijd zag het er na afloop zo uit.

1. Hans Meijer 2. Chris Peelen. 3. Roy Steghuis.

Zondag 16 juli alweer de laatste dag van de Hengelose Kermis. In Grand Cafe de Egelantier

vindt evenals voorgaande jaren de receptie van de Koning en Jeugdkoning plaats. De receptie

wordt druk bezocht door afvaardigingen van buurtschappen en andere genodigden. Na deze

gezellige opening is het weer tijd voor de traditionele optocht. Voorafgaand aan de optocht

krijgen alle Koningsparen een vaandelhulde aangeboden door de Vendeliers van de EMM.

De optochtcommissie olv. Geert Berendsen is er ook dit jaar in geslaagd om een redelijk

deelnemersveld samen te stellen. Bart Wolters praat het geheel op humoristische wijze aan

elkaar, en vertelt iets over elke deelnemer aan de optocht. Het vertrek van de optocht wordt

enigszins vertraagd door stakende en koffiedrinkende Bielemannen, maar na wat “smeergeld” neemt alles toch een aanvang.

De optocht verloopt niet geheel gesmeerd, door onvoorziene verkeersobstakels, en enige

miscommunicatie, maar dat mag na afloop de pret toch niet drukken. De Jury is na

langdurige beraadslaging tot het volgende eindoordeel gekomen. 1. Hummeloseweg

2. PAX 10. 3. De Dunsborg.

Tijdens de evaluatie met de wagenbouwers later dat jaar, met enkele op- en aanmerkingen

over en weer, hopen we in 2007 toch weer een goede optocht aan de toeschouwers te

kunnen presenteren.

De Kermis-activiteiten voor de Schutterij zijn ten einde, en iedereen kan deze laatste

Kermis-dag op geheel eigen wijze afsluiten.

Zaterdag 22 juli staan we met een bescheiden afvaardiging bij Camping Kom-Es-An om

het Vogelschieten voor Toeristen 2006 te openen. Gezien het ontbreken van enkele

cruciale muziekelementen, verloopt het ophalen van de Koning en Jeugdkoning op de

camping niet geheel op rolletjes, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het schieten

op het terrein en het ringsteken echter zijn een succes, en iedereen is de slechte

opening in het begin dan ook snel vergeten. Na hoeveel schoten weet ik niet, ik heb ze

niet geteld, word Sylvia Karst uit Deventer gekroond tot Koningin. Daarna is het groot

feest in de kantine en blijft het nog lang onrustig op de Camping. Voor volgend jaar

gaan we het muzikaal gezien, denk ik, iets anders organiseren.

Op 10 september vertrokken we met een kleine delegatie naar de Federatiedag in Zevenaar

om daar deel te nemen aan het Koningsschieten. Het was tevens een uitgelezen

moment om te kijken hoe een dergelijk federatiedag wordt georganiseerd i.v.m. de organisatie

voor 2007. Onze koning wist de vogel niet naar beneden te halen, maar het was voor

ons toch een nuttige dag.

Dit jaar hebben we als vereniging ook weer deelgenomen aan diverse optochten in de

Regio te weten Wehl, Baak, Wichmond en Toldijk i.s.m. muziekvereniging Olden

Keppel . De reacties op deze samenwerking zijn unaniem positief, en we hebben dan

ook besloten op dezelfde voet verder te gaan in 2007.

Op 6 december vond er bij Café Marktzicht een extra ingelaste Ledenvergadering plaats.

Deze vergadering was noodzakelijk, om als bestuur de vrijheid te krijgen voor de organisatie van het Feestweekend in september 2007 met daarin ondermeer de Federatiedag

op zondag 16 september. De ledenvergadering heeft deze avond unaniem toestemming

gegeven voor de organisatie van dit weekend.

Bestuur EMM per 31-12-2006

Voorzitter : Cees v. Staalduinen

Secretaris : Ronald Buyting

Penningmeester : Toon Stortelder

Leden : Freddie Bijenhof

Jan Nijenhuis

Richard Veerink

P.R. : Jan Roelofsen tevens beheerder van onze prachtige Website.

Hoofdcommandant : Jan v/d Lende

Vendelkapitein : Eef Beek

Adjudant : Theo Jaaltink

Vaandeldrager : Albert-Jan Bastiaannet

Aantal Leden : Geüniformeerd 40 leden en overig 245 leden.

Keizer : Michel Besselink

Koning : Andre Gieling

Jeugdkoning : Jeffrey Schoenaker

Optochtcommissie : Geert Berendsen, Reint Buunk, Andre Oldenhave.

Begeleiders : Jeroen Hoebink en Marcel Kok

Omroeper : Bart Wolters

Schietcommissie : Freddy Bijenhof, Andre Bergman, Reinout v/d Toorn.

Commissie Kinderspelen : Marion Bijenhof, Sisca Berendsen, Ingrid Hendriksen.

Commissie Ringrijden : Jan Nijenhuis, Ronald Buyting, Marco Klein Reesink, Richard Veerink.

Financiele commissie : Jaap v. Mourik, Hein Meurs, Gerrit Onstenk, Gert-Jan Oosterhuis, Ad Ridderhof.

Grimeurs : Hanneke Kok, Petra Knipping.

Verkeersregelaars : Jan Ankersmit, Martin Koster, Wim Elsman, Eef Beek, Jan v/d Lende

Cees v. Staalduinen, Tonny Gerritsen, Annie Roelofsen.

Geluidswagen : Annie Roelofsen, Sandra ter Horst

Ereleden : Betsy Maalderink-Engbers, Johan Winkelman, Reinier Hilderink, Henk Oldenhave, Gerard Groot Bruinderink sr., Jan en Lenie Wolbrink.

Leden van Verdiensten : Heintje Schel, Jan Nijenhuis, Jan en Dinie Jansen.

Het Bestuur kwam 6 maal bijeen voor een bestuursvergadering. Verder zagen we elkaar

regelmatig voor informeel overleg, zoals de exploitantenbijeenkomst, evaluaties en

overleg met politie, gemeente, brandweer, horeca etc.

Hengelo, 29 april 2007


Tevens werd afscheid genomen van bestuurslid Freddy Bijenhof

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor

Onstenk Meubelen
Hengelo Gld

EMM
Keizer  Keizer  Vogelschieten  EMM  Paardenmarkt  Drumband  Drumband  Commandant  Kermismarkt  Kofferbakmarkt