2009 verslag jaarvergadering

Geplaatst op : 2010-12-31 12:22:49

Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 19 mei werd Reint Hilderink die in 2003 erelid van de vereniging werd
benoemd, gehuldigd als meer dan 60 jaar lid van de EMM. in Hengelo Gld. Hij ontving de gouden EMM speld.


Ook werden tijdens deze vergadering de jeugdkoning en het koningspaar gehuldigd en

voorzien van het traditioneel tinnen herinneringsbord

Door de vergadering werd op voorstel van het bestuur unaniem Ronald Buijting als erelid postuum benoemd.
Als tastend bewijs is een oorkonde in het clublokaal geplaatst

.


Feiten op een rij uit deze vergadering:


JAARVERSLAG SCHUTTERIJ EMM 2008

Het jaarverslag begint normaal gesproken met een vermelding van alle gebeurtenissen dat jaar

in een chronologische volgorde vanaf januari. Deze keer wilde ik daar vanaf wijken door een

gebeurtenis in september dit jaar, nl. het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid en

vendelier Ronald Buyting . Wat Ronald voor de vereniging betekend heeft de afgelopen jaren,

zal ik in dit jaarverslag niet vermelden, maar gezien de vele reacties van mensen zowel binnen

als buiten de gemeenschap van Hengelo Gld is dat heel veel geweest. Het bericht van zijn over-

lijden kwam voor iedereen totaal onverwacht. Ik denk dat wij als Schutterij EMM die week alles

gedaan hebben om op een waardige manier afscheid te nemen van Ronald i.s.m. zijn familie. De

Vendeliers hielden een wake, en op de dag van zijn crematie waren vele leden van verenigingen

waarin hij actief was aanwezig in de Slangenburg om een Erewacht te vormen voorafgaande aan

de plechtigheid. Toen wij als bestuur enkele weken later door de familie werden voorzien van

alle bescheiden van het secretariaat, die toebehoren aan de Schutterij EMM, spraken deze hun waardering uit voor wat de Schutterij EMM na het overlijden van Ronald had georganiseerd.

Ondertussen hebben we als vereniging en bestuur de draad weer opgepakt, en zullen we met

z’n allen, zonder Ronald, toch verder moeten.

Het jaar 2008 werd op 6 januari afgetrapt met de gebruikelijke receptie voor de werkende leden,

Commissieleden, sponsoren en genodigden. Het was helaas niet erg druk, maar het werd uiteindelijk nog wel een gezellige middag.

Op 9 februari was er weer de gebruikelijke bijeenkomst met de kermisexploitanten. Gezien de

jarenlange samenwerking waren er geen bijzonderheden te melden.

Op 7 mei vond de jaarlijkse Ledenvergadering plaats in ons clublokaal Café “Marktzicht”. Tijdens

deze vergadering vond er een functiewissel plaats nl. Ronald Buyting trad terug als secretaris, en

zijn plaats werd ingenomen door Richard Veerink. Ronald blijft actief als gewoon bestuurslid en

in de functie van Vicevoorzitter. Tevens werd er deze avond afscheid genomen van ons Konings-

paar Jeroen en Wenke Blom, en Jeugdkoningin Rilana Beek d.m.v. een herinnering en een mooi

bossie bloemen. Zij werden bedankt voor hun inzet tijdens evenementen van EMM in het afgelopen

schuttersseizoen.

Op 1 juni namen wij met de gehele vereniging deel aan de Kringdag Achterhoek, welke georgani-

seerd werd door de Schutterij in Silvolde op het plaatselijke sportpark. De Vendeliers behaalden

deze dag een fraaie 1e prijs, en tijdens het Marcheren en Defileren werden wij beloond met resp.

een 2e en een 3e prijs.

Kermis 2008.

De jaarlijkse kermis is voor de EMM altijd weer de grootste uitdaging om hier weer voor iedereen

van jong tot oud een geslaagd evenement van te maken. Zoals gebruikelijk starten we op dinsdag

weer met de gebruikelijke trekking van lootjes voor de volgorde van het Vogelschieten op zaterdag

voor jeugd en senioren. Daarna volgde de trekking van de loten voor de verloting tbv. kleding- en

instrumentenfonds van de EMM. De dames die de loten hadden verkocht werden bedankt voor

hun inzet door onze Vz. Cees v. Staalduinen, en hij hoopte ook volgend jaar weer een beroep op

deze topverkoopsters te mogen doen voor weer een succesvolle verkoop in 2009.

Op de woensdag werd zoals gebruikelijk weer vroeg afgetrapt met een Warenmarkt in de

Spalstraat, en het Lunapark en de Horeca waren ook al weer vroeg geopend, zodat er al

gauw weer een gezellig sfeertje ontstond, en vele inwoners en oud-inwoners elkaar weer

zagen en gezellig konden bijpraten. Op de woensdagavond vond traditiegetrouw weer de

regelmatigheidswedstrijd voor klassieke motoren plaats in het Centrum van Hengelo. De

races werden door de weersomstandigheden helaas vroegtijdig afgevlagd, daar men de

veiligheid van zowel rijders als publiek niet meer kon garanderen, gezien het gladde weg-

oppervlak. Gelukkig hadden alle klasses die avond minimaal 1 race gereden, zodat er toch

een eindstand kon worden opgemaakt, en de prijzen bij Leemreis konden worden uitgereikt.

Donderdag is normaal gesproken voor de meesten een rustdag, maar niet voor de 55+ ers

van de Hengelose Visvereniging HHV, want deze bikkels stonden voor dag en dauw weer aan

de waterkant om te proberen zoveel mogelijk vis tussen kop en staart binnen te halen.

1e prijs Wim Menop. 2e prijs Rene Althof. 3e prijs Gert Wentink.

Vrijdag was een prachtige dag voor de Kinderspelen. De commissie was er weer in geslaagd om

een mooi spel- en wedstrijdconcours op te zetten. Er was een zeer grote opkomst deze middag,

en ik verwachtte zelfs kortingsbonnen te kort te komen, maar dit viel achteraf gelukkig nogal mee.

De kinderen beleefden weer een prachtige middag met een drankje, snoepie en ijsje erbij, zodat

Iedereen met tevreden gezichten weer huiswaarts keerde. Gelukkig waren er deze dag ook weer

vele vrijwilligers die belangeloos meehielpen om de kinderen een leuke middag te bezorgen, waar-

voor namens het bestuur onze hartelijke dank.

Terwijl de kinderen op de Steintjesweide werden beziggehouden was in ons clublokaal Café

“Marktzicht” de dansmiddag voor senioren weer in volle gang. Onze Marketentsters zorgen

dat iedereen het deze middag naar de zin heeft, en gezien de reacties is dat meer dan voor-

treffelijk gelukt. Onder de gezellige klanken van het orkest gingen de beentjes van de vloer,

en haalde spreekstalmeester Bertus Bolknak de gebruikelijke “dubbeltjes” op bij de deelnemers.

De opbrengst van deze middag wordt in zijn geheel beschikbaar gesteld aan de aktiviteiten-

commissie van “De Bleijke”.

Vrijdagavond brachten de Vendeliers i.s.m. muziekvereniging Concordia hun jaarlijkse vendelhulde

bij verzorgingshuis de Bleijke. In de Bleekstraat begon ondertussen het Ringrijden voor dames en

heren. Ondanks een klein `buitje` werd de wedstrijd wel uitgereden. Uitslag heren : 1e prijs Jan-

Willem v/d Brink. 2e prijs Toine Frits. 3e prijs Vincent Versteegen. 4e prijs Frans Baakman. 5e prijs

Don Veenhuis. Uitslag Dames: 1e prijs Elise Harmsen. 2e prijs Ria Winkelman. 3e prijs Ciska Berendsen

4e prijs Wilma Claver 5e prijs Karin Notten.

Zaterdagmorgen verzamelde de gehele Schutterij en de Koninklijke Harmonie Concordia zich bij

Café Marktzicht om het Koningspaar en de Jeugdkoningin van huis te halen. Traditiegetrouw

moeten de Bielemannnen aan het werk op deze morgen, maar die worden dan ook rijkelijk beloond,

zoals deze morgen met ´hoogtewater´ bij het ophalen van de jeugdkoningin. Na de gebruikelijke

Vendelhulde ging het richting Meidoornstraat, waar Koning Jeroen Blom, al zenuwachtig door het

huis ´ijsbeerde` om zijn vendelhulde in ontvangst te nemen. Onze beschermheer Dhr. Aalderink

was hierbij uiteraard ook aanwezig. Vandaar ging het richting schietterrein waar ondertussen de

genodigden ook waren gearriveerd, en de IJsvereniging allles tot in de puntjes had verzorgd.

Nadat het Wilhelmus had geklonken, de vogels waren geplaatst, en de Ereschoten waren gelost

door alle genodigden, werden de Koning en de Jeugdkoningin van hun versierselen verlost, en

kon de nieuwe jacht op de titels geopend worden. Gelijktijdig met het Vogelschieten vindt op

het terrein het Vogelknuppelen voor dames plaats. De uitslag : L.vleugel Marja Nijenhuis. R.vleugel

Margreet Willemsen. Staart Agnes Winkelman. Kop Frida Besselink. Romp en dus Knuppelkoningin

2008 Elise Harmsen.

Uitslag Jeugd: L. vleugel Sjoerd Gerrits. R. vleugel Sjoerd Menkveld. Staart Manon Gerritsen. Kop

Mark Oldenhave. Romp en Jeugdkoning 2008 Mike Claver.

Uitslag Senioren: L. vleugel Robin Hulshof. R. vleugel Gerdo Bruil. Staart Andre Heetebrij. Kop Luc

Platzer. Romp en Koning 2008 Christiaan Kroesen. Hij koos zijn vriendin Jotineke Disbergen tot zijn

Koningin.

Hierna werden de nieuwe Koning en Jeugdkoning door onze Commandant Jan v/d Lende en

Adjudant Theo Jaaltink op traditionele wijze voorzien van hun versierselen dmv hun zwaarden.

Al met al weer een geslaagde middag, welke door onze gastheren- en dames van de IJsvereniging

weer uitstekend verzorgd was.

Op deze zaterdag gingen ook de senioren van de HHV met elkaar de strijd aan om te zien wie dit

jaar de beste kermisvisser zou worden. Uitslag: 1e prijs Dik Gotink. 2e prijs Rob Golstein. 3e prijs

Gert Wentink.

En dan is het alweer zondag de laatste dag van de Kermis. We begonnen om 11.00 uur met een

receptie voor ons Koningspaar en Jeugdkoning bij Grand Cafe de Egelantier. Het was weer een

gezellige drukte met alle genodigden, die gekomen waren om ons nieuwe Koningspaar en Jeugd-

koning te feliciteren met hun behaalde titel. Tijdens deze receptie maakten wij van de gelegenheid gebruik, om afscheid te nemen van de optochtjury welke deze jarenlang beoordeeld had. De dame en heren kregen een leuke attentie aangeboden, en werden bedankt voor hun jurering in de afgelopen jaren. Hierna maakten de genodigden zich op voor de Vaandelhulde die traditiegetrouw voorafgaand aan de optocht wordt aangeboden aan het Koningspaar en alle genodigden.

De optocht kreeg dit jaar dus voor het eerst sinds jaren weer te maken met een nieuwe jury, en

deze hadden het niet makkelijk dit jaar, want het niveau van de wagens was dit jaar hoger dan

andere jaren. De optocht met daarin de verschillende muziekkorpsen verliep vlotjes, en de op-

tochtcommissie is erin geslaagd om alles op rolletjes te laten verlopen!! Bart Wolters was ook

dit jaar weer onze spreekstalmeester, en zorgde voor de nodige grappen en grollen bij vertrek

en aankomst van de optocht. Ook de verkeersregelaars mogen we niet vergeten, die er toch maar

weer voor zorgdragen, dat de doorstroming van de optocht gegarandeerd is op de route.

Uitslagen jeugd: 1e prijs Sanne Melchers met A little princess. 2e prijs Iris+Margot Pardijs met

Kledingverhuur. 3e prijs Sven Pardijs, Lars Rouwenhorst en Jasper Weenink met De Zwarte Cross

Opa’s.

Uitslagen gehuurde wagens: 1e prijs Fata Morgana, Kerkstraat Keijenborg. 2e prijs Kindervreugd,

Bielemansdijk Halle. 3e prijs Disco Het Zwaantje, Vriendengroep KZCG. 4e prijs Brandstofprieze,

Vriendengroep Genog.

Uitslag eigen wagens: 1e prijs en Wisselbeker Boer zoekt vrouw, Hummeloseweg. 2e prijs De

Klokkenluider, BV De Dunsborg. 3e prijs Cleopatra, O.B.S. Rozengaardsweide. 4e prijs Zwembad

op slot, voetbal is hot, PAX F5. 5e prijs Baantjer-Cafe `Lowieke` BV Bekveld. 6e prijs Zwembad Het Elderink,vrienden van de Vogelzang. 7e prijs Weet U de weg nog? Buurt Karspel.

Tijdens de Optocht werd er weer een collecte gehouden. Dit jaar is de volledige opbrengst met

daarbij een extra bijdrage vanuit de EMM beschikbaar gesteld aan de aktie `Samenloop voor

Hoop` Bronckhorst. In het najaar werd door een afvaardiging van het bestuur aan de Vz. Herman

Luimes een cheque overhandigd t.w.v. € 1.100,--.

Op 19 juli verleenden we weer medewerking aan het vogelschieten voor Toeristen op camping

Kom-Es-An. Uitslag jeugd: L.vleugel Ruben Buunck. R.vleugel Antoine Vierdag. Staart Henkie

Dales. Kop Antoine Vierdag en Romp en Jeugdkoning Rick Derksen. Uitslag senioren: L.vleugel

Benno v. Koot. R. vleugel Carla Crooymans. Kop. Dhr. De Witte. Staart Ed v. Knijff. Romp en

Koning 2008 Willem v. Uffelen.

7 september 2008 namen we met de gehele Schutterij deel aan de Federatiedag in Megchelen.

De dag begon al verkeerd door het ontbreken van de bus die ons zou komen afhalen die dag. Na

enkele telefoontjes bleek de bus een andere rit uit te voeren, en konden wij niets anders dan

eigen vervoer regelen om in Megchelen te komen. Op de terugweg hadden we wel de be-

schikking over een bus, maar die moesten we eerst wel zoeken ipv dat die ons op het concours-

terrein ophaalde. Daar ons Koningspaar deze dag verhinderd was, hadden we oudkoning Frans

Notten en zijn vrouw bereid gevonden om de honneurs waar te nemen. Op deze dag behaalden

we een 2e prijs met de Vendeliers en 2 eerste prijzen met Marcheren en Defileren in onze klasse.

Frans en Karen wisten geen prijzen te behalen tijdens het schieten en vogelknuppelen. Ook

Mike Claver bleef buiten de prijzen. Onze commandant Jan v/d Lende viel deze dag wel in de prijzen,

Hij werd nl. unaniem gekozen tot Beste Commandant, en mag deze titel, met bijbehorende onderscheiding in de vorm van een schildje,een jaar lang met trots dragen bij alle evenementen waar wij als EMM aan meedoen. Tijdens deze dag kregen we ook nog te maken met tegenslag door het uitvallen van onze VZ, die tijdens de Marswedstrijden onwel werd op het concoursterrein.Door goed ingrijpen van de EHBO, en de komst van een ambulance werd Cees gelukkig stabiel richting ziekenhuis vervoerd in Doetinchem. Al met al een bewogen dag voor ons als Schutterij.

In de inleiding van dit jaarverslag heb ik de gebeurtenissen eind september ivm. overlijden van

Ronald Buyting al gememoreerd. Door dit trieste voorval waren wij genoodzaakt om onze deel-

name aan de optocht in Baak te annuleren.

In 2008 hebben we als vereniging ook deelgenomen aan de optocht in Keyenborg, die na enkele

minuten helaas compleet in het water viel, en dan ook werd afgebroken. Daarnaast liepen we

de optocht in Toldijk in juli.

In 2008 zijn er 8 Bestuursvergaderingen belegd, en daarnaast waren er diverse keren overleg

met de commissies, horeca, gemeente etc. betreffende de organisatie van de kermis en andere

activiteiten.

Een afvaardiging vanuit het bestuur gaf dit jaar gehoor aan enkele uitnodigingen voor jubilea o.a.

25-jarig huwelijksfeest Gerrit en Ria Onstenk, en de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig

bestaan van Muz.ver. Advendo te Lochem.

Bestuur per 31-12-2008

Voorzitter: Cees v. Staalduinen

Secretaris: Richard Veerink

Penningmeester: Toon Stortelder

Leden: Jan Nijenhuis Aspirant lid: Eef Beek

PR/Webmaster: Jan Roelofsen

Leden v. Verdienste: Heintje Schel, Jan en Dinie Jansen en Jan Nijenhuis.

Ereleden: Betsy Maalderink-Engbers, Johan Winkelman, Reinier Hilderink, Henk Oldenhave,

Gerard Groot Bruinderink sr. en Jan en Lenie Wolbrink.

Commandant: Jan v/d Lende

Adjudant: Theo Jaaltink

Kapitein: Eef Beek

Tambour-maitre: Jan Jansen

Vaandeldrager: Albert-Jan Bastiaannet

Aantal leden: Geuniformeerd 40 leden en overig 250 leden.

Keizerspaar: Michel en Evelien Besselink

Koningspaar: Christiaan Kroesen en Jotineke Disbergen

Jeugdkoning: Mike Claver

Optochtcommissie: Geert Berendsen, Peter Nijenhuis, Andre Oldenhave en Reint Beunk.

Schietcommissie: Freddie Bijenhof, Reinout v/d Toorn en Andre Bergman.

Commissie Kinderspelen: Marion Bijenhof, Sisca Berendsen, Carla Goossens.

Commissie Ringrijden: Jan Nijenhuis, Richard Veerink en Marco Kleinreesink.

Commissie Financien: Jaap v. Mourik, Hein Meurs.

Grimeuses: Petra Teunissen, Hanneke Kok.

Verkeersregelaars: 15 personen

Dit was het jaaroverzicht 2008.

Tot slot wil ik namens het voltallige bestuur een ieder bedanken voor zijn of haar inbreng

binnen de vereniging EMM in het afgelopen jaar.

Richard Veerink

Secretaris EMM


Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Tuinfeest  Achterhoek  Keizerspaar  Zomermarkt  Koningspaar  Hengelo Gld  Drumband  Koning  Volksspelen  E.M.M.