verslag jaarvergadering

Geplaatst op : 2011-05-25 13:12:38

Op zaterdag 21 mei werd de jaarvergadering gehouden waar een zeer geringe opkomst te melden was. Tijdens de voorjaarsvergaderingen wordt officieel afscheid genomen van de regerende koningen en koninginnen.

De knuppelkoningin was verhinderd en het koningspaar bleek van een welverdiende vakantie te genieten.

Het op zaterdagmiddag vergaderen was een proef en dit is dan ook niet voor herhaling vatbaar. Na de opening door voorzitter Cees van Staalduinen werden de notulen van jaarvergadering 2010 goewdgekeurd. Ook het jaarverslag, welke hieronder is geplaatst, werd door de secretaris voorgelezen en unaniem goedgekeurd.

Het financieel verslag waar een licht positief resultaat wordt verslagen door penningmeester Toon Stortelder werd met applaus goedgekeurd. De kascommissie had haar werk gedaan en keurde dit goed.

In de kascommissie werd de plaats van Geert Berendsen overgenomen door Kristiaan van Petersen. Als reserve treedt Jan Roelofsen aan.

In het bestuur was Jan Nijenhuis aftredend en werd voor vijf jaar herkozen.

Na de pauze werd de kermis doorgesproken waar dit jaar geen al te grote veranderingen zullen plaatsvinden.

De Marketentsters zijn reeds begonnen met de verkoop van de loten. Hiervan zal een foto van de verkoopsters op de website en in de plaatselijke krant worden geplaatst.

Tijdens de vergadering werd de wel aanwezige jeugdkoning gehuldigd en een blijvende herinnering iin de vorm van een tinnen bord aangeboden.

width=637

Hier het jaarverslag van de secretaris:

Jaarverslag Schutterij EMM 2010

Het jaar 2010 begon voor de EMM pas in april, daar er voor het eerst sinds jaren geen nieuwjaarsreceptie werd gehouden in januari, maar dat werd later dit jaar goedgemaakt

met een feestmiddag.

Op 11 april ging onze, helaas uitgedunde, Vendeliersgroep naar het Gelders kampioenschap Indoor Vendelen te Gaanderen. De groep behaalde daar een keurige 1e plaats in hun klasse.

Koninginnedag 30 april, liepen we zoals de traditie wil met alle muziekkorpsen uit de voor-

malige gemeente Hengelo weer de optocht voorafgaand aan de festiviteiten die nu in het

centrum van Hengelo plaatsvonden.

Slechts 2 dagen na ons optreden tijdens Koninginnedag, moesten we met de complete

Schutterij alweer aantreden op de Kringdag Achterhoek welke werd gehouden in Ulft.

We hebben de mars met aansluitend het defilé gelopen waarbij we respectievelijk een

1e en 2e prijs hebben behaalt in onze klasse, en daarna viel zo’n beetje het gehele programma in het water door de extreme weersomstandigheden. De Vendeliers

kwamen nog wel in aktie, en behaalden een  keurige 1e plaats met een totaal van 162

punten. Een uitstekende prestatie. Onze koning Kristiaan v. Petersen en jeugdkoningin Rilana Beek hebben nog wel geschoten deze morgen, maar geen resultaat behaalt, behalve

een nat pak. Onze jeugdkringkoning Mike Claver behaalde nog wel een prijs door de kop van de vogel naar beneden te halen. Ondanks de verschrikkelijk slechte weersomstandigheden

hebben we er met z’n allen in de feesttent toch een mooi evenement van gemaakt.

Op 18 mei vond zoals gebruikelijk de ALV plaats bij ons clublokaal Wolbrink. Voor aanvang

van de vergadering namen we enkele ogenblikken stilte in acht voor ons ontvallen leden, en

dan met name ons erelid Gerard Groot Bruinderink die eerder dit jaar overleed. Op deze avond werd afscheid genomen van ons Koningspaar v. Petersen en jeugdkoningin Rilana Beek, evenals van onze Vogelknuppelkoningin Karen Notten. Zij werden door onze Vz. Cees van Staalduinen beloond met een blijvende herinnering aan hun koningschap het afgelopen jaar.

Van 14 juli t/m 18 juli waren we weer druk met de kermis in ons eigen dorp. Op dinsdag werd weer gestart met het lootjes trekken voor de volgorde van het Vogelschieten op

zaterdag voor de senioren en de jeugd.

Tevens werden de winnende nummers getrokken van de verloting welke vanaf begin mei

door onze Marketentstersgroep en enkele andere vrijwilligers aan de man waren gebracht.

De hoofdprijs was dit jaar een LCD-televisie, met daarnaast meerdere aantrekkelijke prijzen.

De dames die de loten aan de man hadden gebracht werden door onze Vz. bedankt voor hun

medewerking en kregen een waardebon uitgereikt.

De woensdag ging weer van start met de gebruikelijke markt, georganiseerd door de HOV en

de Marktvereniging. Een gezellige dag, waarop huidige inwoners en menig oud-hengeloer

elkaar na jaren weer ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. ’S-Avonds

was er een nieuw motorspektakel te aanschouwen in de Spalstraat, welke helaas door het

aangekondigde noodweer vroegtijdig moest worden stilgelegd. Gezien de reacties die we

kregen, zowel voorafgaand als achteraf, zullen we hier in 2011 zeker een vervolg aan geven.

Op de vrijdag werden de Kinderspelen gehouden op het terrein van de IJsvereniging. Het

was niet zo druk als andere jaren, maar dat had ook te maken met het feit dat de school-

vakanties al weer begonnen waren, en veel kinderen dus al met vakantie waren.

Deze middag werd ook het Dubbeltjesdansen bij Wolbrink weer gehouden. Door een sterf-

geval kon ons vaste orkest helaas niet spelen, maar werden we uit de brand geholpen door

de huismuzikant van Wolbrink, die deze middag ook wel wilde verzorgen. Dit eenmansorkest

genaamd HOPPA wist de stemming er ook goed in te krijgen bij de oudere hengeloers, en zo

was deze middag toch nog geslaagd. De Marketentsters en vaste collectant Dhr. Lubbers beter bekend als Bertus Bolknak hebben deze middag weer uitstekend verzorgd.

Voorafgaand aan het Ringsteken, brengen onze Vendeliers samen met muziekvereniging

Concordia een muzikale aubade, en een Vendelhulde aan de oudste inwoners van Hengelo

bij verzorgingshuis “De Bleijke”. Dit word bijzonder op prijs gesteld.

Op vrijdagavond werd er voor het laatst op het oude parcours voor het Ringsteken gereden.

Het komend voorjaar gaat de Bleekstraat op de schop, en zullen we volgend jaar het ring-

steken op een aangepast parcours moeten houden. Er werd zowel door de dames als de

heren weer fanatiek om de prijzen gestreden. De uitslagen kunt U terugvinden op onze

website.

Op zaterdag is traditiegetrouw weer het Vogelschieten voor de senioren en jeugd, en het

Vogelknuppelen voor dames op het terrein van de IJsvereniging Steintjesweide. De vrij-

willigers van de IJsvereniging hadden de zaken weer goed voor elkaar deze dag. Wij als

bestuur van de Schutterij zijn hun daarvoor zeer erkentelijk, en zetten deze samenwerking

dan ook gewoon voort.

Bij het Vogelknuppelen ging de titel dit jaar, na verloting, naar Charlotte Burghout. De  vogel

bleek bijna “nagelvast” aan de paal te zitten.

Het vogelschieten voor de jeugd werd dit jaar gewonnen door Mathijs Tersteeg, en hij mag zich een jaar lang jeugdkoning van de EMM noemen, en ons vertegenwoordigen tijdens

Schuttersdagen van de Kring en Federatie.

De titel bij de senioren ging dit jaar naar Henk Wissink, die daarmee voor een unicum in de

historie van de Schutterij EMM zorgde, door als eerste schutter voor de 3e keer koning te

worden.

Na afloop van de huldigingen in de feesttent, gaan we met het Koningspaar richting kermis-

terrein, om daar de trekking te verrichten van de gratis verloting die door de exploitanten

is georganiseerd. Er worden weer veel mooie prijzen weggegeven, en de meesten gaan dan

ook tevreden huiswaarts. Het Koningspaar brengen we uiteraard naderhand netjes thuis,

waar ondertussen de familie nog bezig is met het versieren van de woning.

De laatste dag van de kermis, zondag dus, wordt traditiegetrouw geopend met de receptie

voor ons Koningspaar, jeugdkoning en Vogelknuppelkoningin. Vele genodigden komen hen

feliciteren, en het wordt een gezellige boel mede door het stralende weer deze middag.

Na de Vendelhulde voor alle genodigden, maken we ons op voor het sluitstuk van de kermis

nl. de optocht. Deelname van de jeugd was dit jaar minder, door de vroege schoolvakanties.

De Hummeloseweg wist voor de 3e keer op rij de hoofdprijs te winnen, dus komen zij defi-

nitief in het bezit van de wisselbeker. Voor verdere uitslagen, verslagen van alle activiteiten

en foto’s van de Hengelose kermis 2010, welke werden gemaakt door onze PR-man Jan

Roelofsen en freelancefotograaf Eef Beek, kunt U terecht op onze website.

Op zaterdag 24 juli werden we weer verwacht op camping Kom-Es-An voor het Vogel-

schieten voor Toeristen. We werden deze middag muzikaal ondersteund door onze

collega-muzikanten van Crescendo, waarvoor onze dank. Er werd weer fanatiek om de

titels gestreden, en het lukte de oud-koning zowaar om zijn titel te prolongeren.

Na de vakantie gingen we op zaterdag 18 september met een kleine delegatie naar de

Federatiedag in Lengel. Zowel onze koning als onze jeugdkoning slaagden er niet in om

deze middag een prijs te schieten.

Op 9 oktober hebben we met alle muziekverenigingen binnen de voormalige gemeente

Hengelo deelgenomen aan de jubileumavond van muziekvereniging Crescendo. De

Vendeliers gaven een demonstratie met de Vendeliers van St. Jan uit de Keyenborg.

De drumband gaf een mooie demonstratie met behulp van olievaten, wat zorgde

voor leuke reacties vanuit het publiek.

Dit jaar hebben we deelgenomen aan optochten in Keyenborg-Toldijk en Baak.

Na afloop van de optocht in Baak, hebben we in ons clublokaal Wolbrink met alle

vrijwilligers en leden genoten van een voortreffelijk  warm- en koud buffet. Deze

middag was de afsluiting van het seizoen 2010.

Op 20 oktober hield het bestuur een inloopavond voor leden, om suggesties en evt.

verbeteringen aan ons door te geven. Hier werd slechts door enkele leden gebruik

van gemaakt, maar wij als bestuur vinden dit toch voor herhaling vatbaar en gaan in

2011 hiervoor weer een avond plannen.

Van alle Koningsparen uit de Kringen Achterhoek en Liemers is op 30 oktober in Ooij

nog een foto genomen door een fotograaf van dagblad De Gelderlander, welke ook

in de krant is geplaatst. Ons Koningspaar was hierbij uiteraard ook aanwezig.

Het afgelopen jaar zijn er 6 BV gehouden en 1 ALV. Verder waren er diverse officiële en

vrijblijvende ontmoetingen cq. bijeenkomsten met commissie binnen de EMM en Horeca

en gemeente.

Bestuur per 31-12-2010

Voorzitter                  :   Cees v. Staalduinen

Penningmeester       :   Toon Stortelder

1e Secretaris              :   Richard Veerink

2e Secretaris              :   Eef Beek

Bestuurslid                 :  Jan Nijenhuis

PR/Webmaster          :   Jan Roelofsen

Ereleden                     :   Betsy Maalderink-Engbers, Johan Winkelman, Reinier Hilderink,

Henk Oldenhave, Jan en Leny Wolbrink, Gerard Groot-Bruinderink†

en Ronald Buyting†

Leden v. Verdienste      :   Heintje Schel, Jan Nijenhuis en Jan en Dinie Jansen.

Commandant                 :   Jan v/d Lende

Adjudant                         :   Theo Jaaltink

Kapitein                           :   Eef Beek

Tambour-maitre             :   Jan Jansen

Vaandeldrager                :  Albert-Jan Bastiaannet

Aantal leden                    :   Geuniformeerd 30 leden en overig 250 leden

Keizerspaar                      :   Michel en Evelien Besselink

Koningspaar                    :    Henk en Hennie Wissink

Jeugdkoning                    :    Mathijs Tersteeg

Vogelknuppelkoningin   :  Charlotte Burghout

Optochtcommissie         :   Peter Nijenhuis, Andre Oldenhave, Reint Beunk en Geert

Berendsen.

Schietcommissie             :   Toon Stortelder, Jan Nijenhuis en Richard Veerink

Kinderspelencommissie:   Ciska Berendsen, Kai Lassche en Jaike Bosman

Ringrijdencommissie     :   Jan Nijenhuis en Richard Veerink

Financiele commissie     :  Jaap v. Mourik en Freddie Hofman.

Grimeuses                        :  Karin Teunissen en Hanneke Kok

Dit was het jaaroverzicht 2010. Mocht ik desondanks iets vergeten zijn, laat het me weten

dan vermeld ik dit alsnog in het verslag.

Tot slot wil ik mede namens mijn medebestuursleden een ieder bedanken voor zijn/haar

inbreng en inzet in het afgelopen jaar binnen de EMM.

Richard Veerink

Secretaris

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Hengelo  Kermiswagen  Kofferbakmarkt  Volksspelen  Zomermarkt  Bronckhorst  Vendelen  Koningspaar  Neunkirchen  Marketentster