De Marketentsters

Sinds de jaren '70 kent men bij de Schutterijen de marketentsters. Vooral de laatste jaren stappen er hoe langer hoe meer marketentsters mee in de schutters gelederen.
De "marketender" of "marketenter" waaruit later het woord "marketentster" ook wel "zoetelaarster" werd gevormd, omschrijft Van Dale als een persoon die eertijds bij het leger verversingen aan soldaten verkocht. Als de legeronderdelen of de dienstdoende schutterijen op mars waren of op oefening gingen, vergezelden zij deze. De soldaten die zelf voor de kost moesten zorgen, waren daarom aangewezen, op de waren die de marketentster aanbood, voor de bereiding van hun voeding.
Of het daarbij bleef, betwijfelden sommigen, vooral de tegenstanders van het vrouwelijk element in de schutterswereld. De aanleiding hiertoe zal wel gezocht moeten worden in het gedrag van sommige marketentsters zelf. Er waren ook wel generaals, die niet zo gesteld waren op de aanwezigheid van marketentsters in het leger, daar zij op de kampplaatsen soms voor ware braspartijen zorgden.


Na 1800 werden de soldaten echter verzorgd door de legerleiding. Dan is de taak van de marketentster alleen nog maar om te zorgen voor kleine versnaperingen, bv. tabak, jenever enz. voor de manschappen als de compagnie op mars ging.
De zoetelaars(ters) of marketentsters waren zelfstandig opererende handelaarsters voor meerdere militaire eenheden. Zij droegen daarom geen specifiek uniform. In de vorige eeuw droegen zij dat wel. Een uniform dat sterk overeen kwam met dat van de eenheid, waarbij ze diende.
Heden vervullen de marketentsters een meer symbolische rol. In hun prachtige kledij, met hun tonnetje en korfje, zijn ze een verrijking voor iedere schutterij. Schutterij 'Eendracht Maakt Macht, bleef niet achter. Sinds 2003 beschikken ook zij over een marketentstergroep.

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Drumband  Marketentster  E.M.M.  Kermisoptocht  Vendelen  Achterhoek  Keizer  Keizerspaar  Hengelo Gld  Paardenmarkt